Página de inicio

La perspectiva feminista a través dels processos creatius, per tal de construir col·lectivament una societat que abraci les diversitats sexuals i de gèneres, que posi les cures de les persones al centre i que estigui lliure de violències masclistes.

Ginesta som una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir a la transformació social a través de la perspectiva feminista i dels processos creatius.

Entre les finalitats de l’associació tenim:

  • Prevenir les violències masclistes i les diferents formes de discriminació des d’una perspectiva feminista i interseccional.
  • Sensibilitzar la població sobre la socialització de gènere i les realitats LGTBI+
  • Promoure la coeducació, l’educació feminista, l’educació afectivo-sexual, i la cultura de la pau
  • Fomentar l’apoderament i el creixement personal i col·lectiu a través dels processos artístics.
  • Assessorar persones i col·lectius en la construcció de relaciones més justes i igualitàries.
  • Acompanyar processos col·lectius des de una perspectiva feminista.

Per aconseguir aquestes finalitats, la nostra tasca s’estructura en quatre línies estratègiques:

  • Formació, prevenció i sensibilització.
  • Assessorament i acompanyament.
  • Foment de l’autoconeixement i el creixement personal.
  • L’us de l’expressió artísitca com eina d’apoderament.