Coeducació

Jornades amb alumnat d’escoles i institus

El 25 de novembre, el 8 de Març o el 28 de juny són dates que ens fan mirar més d’aprop allò que sempre està present al llarg del curs; les violències masclistes, la lluita de les dones per la igualtat, la discriminació vers les identitats no binàries, etc. Crear una jornada de reflexió i creació al voltant d’aquestes dates no ha de ser més que tornar-nos a recordar quin és el nostre horitzó.

Les jornades són espais de treball de tres o més hores, centrats en una temàtica concreta, on s’ha fet un treball previ amb l’alumnat, el professorat i/o famílies, depenent del centre o municipi.

L’objectiu de la jornada és reflexionar, informar i sensibilitzar a través de dinàmiques participatives i un procés de creació artística que retornarà el dialeg creat a la comunitat a través d’una obra col·lectiva.

Coeducant a casa

Espai per les famílies per a pensar en clau de gènere la nostra realitat familiar. Un espai per endinsar-nos en la mirada coeducativa i compartir eines, dubtes i inquietuds al seu voltant. 

La formació ofereix una mirada integral al sistema sexe-gènere i eines concretes de coeducació. Els aspectes que treballarem són a través de la propia realitat i creences, oferient la perspectiva feminista com una eina per canviar el paradigma de les relacions a casa i la vida.

Oferirem recursos personals i emocionals per les nostres filles i fills per incorporar una mirada feminista a la nostra tasca d’educadores.

Fer de l’escola un espai coeducatiu

Formació pel profesorat i creació d’un espai de pausa on poder aturar-nos a pensar i debatre sobre la nostra tasca educativa des d’una mirada feminista. Per a fer-ho, ens endinsarem en la coeducació com a mirada i eina imprescindible per a fer de l’escola un espai de socialització i aprenentatge lliure de sexisme i violències.

Ens endinsarem en tres dels blocs que considerem claus: Un marc teòric comú, que ens permet conèixer els conceptes i el llenguatge per endinsar-nos cap a nosaltres mateixes.

Revisarem la pràctica coeducativa, descobrint el seu significat dins l’escola com a organització educativa i equip humà; i dins les aules com a espai d’aprenentatge, creixement i transformació.

Ampliarem el zoom sobre les dinàmiques de discriminació i les diferents formes de violències que es sustenten en el gènere com a eix de discriminació i desigualtat.