Coeducant a casa

En la formació per a famílies  us proposem una estructura de cinc sessions repartides al llarg del curs, amb la intencionalitat de donar una mirada integral del sistema sexe gènere, així com oferir eines concretes de coeducació.  Igualment aquestes sessions son independents i complementàries a l’hora.

  • Com m’afecta a mi el sistema sexe-gènere?  Ens introduïm des de la nostra realitat: mirarem les nostres creences i experiències com a dones i /o homes, mares i/o pares, etc  i a com aquestes, han dialogat i ho segueixen fent amb el gènere.
  • Estereotips que configuren la nostra socialització. Donarem una ullada a com ens hem socialitzat, per tal d’ entendre com acompanyem des de la perspectiva feminista  en la socialització de les nostres filles i fills.
  • Recursos de coeducació per a casa. Reflexionem conjuntament sobre els diferents jocs, joguines, contes, espais digitals, etc  amb els que creixen les nostres filles i fills. Donarem eines útils per la nostra tasca coeducativa en el dia a dia.
  • Recursos personals i emocionals per les nostres filles i fills. Abordem de forma reflexiva com el llenguatge o les nostres expectatives construeixen imaginaris col·lectius entorn al gènere. Oferim l’apoderament i els límits com recursos útils per incorporar una mirada feminista a la nostra tasca d’educadores.
  • Què ens portem i que aportem? Farem un recull dels aspectes claus en la tasca coeducativa, així com abordem temes que creiem que han quedat pendents d’anteriors tallers per tal de personalitzar la formació al màxim. Fem tancament i valoració participativa.

La metodologia amb la que treballarem al llarg de les diferents sessions ens permetran enfocar la formació des de diferents vessants; d’una més teòrica fins a una de més vivencial i creativa. La participació activa i els espais de reflexió i debat entre el grup, seran una constant que ens acompanyarà al llarg de la formació.  

Treballem des de una perspectiva sociocrítica  amb l’enfoc que la pràctica educativa no pot ser independent del context social, cultural, polític o econòmic dels integrants de l’aula.  Aportant reflexions sobre les dinàmiques socials establertes en els diferents models de relacions que tenim.  També incorporem la perspectiva del Treball de processos de forma transversal a el procés del propi grup.

El fet de ser dues formadores amb trajectòries diverses i alhora complementàries, ens aporta una visió més holística del que està succeint al grup, podent oferir una formació més sensible a les necessitats personals i grupals.