Fent de l’escola un espai coeducatiu

En la formació per a professorat us proposem una estructura de diverses sessions repartides al llarg del curs, amb una durada de dues hores cadascuna. A través d’aquestes, ens endinsarem en tres dels blocs que considerem claus per a una lectura feminista de l’escola i una pràctica coeducativa dins les aules.

  • En primer lloc dibuixarem un marc teòric comú, que ens permeti conèixer els conceptes i el llenguatge amb el que ens mourem al llarg de la formació. En aquest primer bloc, serà clau la mirada cap a nosaltres mateixes: mirarem a les nostres creences i experiències com a dones i/o homes, mares i/o pares, docents, etc. i a com aquestes, han dialogat i ho segueixen fent amb el gènere.
  • En segon lloc ens endinsarem dins la pràctica coeducativa, descobrint el seu significat dins l’escola com a organització educativa i equip humà; i dins les aules com a espai d’aprenentatge, creixement i transformació. Al llarg d’aquest bloc veurem alguns dels recursos amb els que podem treballar amb el nostre alumnat.
  • I en tercer lloc, ampliarem el zoom sobre les dinàmiques de discriminació i les diferents formes de violència que es sustenten en el gènere com a eix de discriminació i desigualtat. Parlarem de com afrontar des de l’escola diferents formes de discriminació com són l’homofòbia, la transfòbia o el bullying.

La formació, sempre és flexible i adaptable a les necessitats del grup, pel que el nombre de sessions i continguts poden ser alterats segons la realitat de cada centre.

La metodologia amb la que treballarem al llarg de les diferents sessions ens permetran enfocar la formació des de diferents vessants; d’una més teòrica fins a una de més vivencial i creativa. La participació activa i els espais de reflexió i debat entre el grup, seran una constant que ens acompanyarà al llarg de la formació.  

Treballem des de una perspectiva sociocrítica  amb l’enfoc que la pràctica educativa no pot ser independent del context social, cultural, polític o econòmic dels integrants de l’aula.  Aportant reflexions sobre les dinàmiques socials establertes en els diferents models de relacions que tenim.  També incorporem la perspectiva del Treball de processos de forma transversal a el procés del propi grup.

El fet de ser dues formadores amb trajectòries diverses i alhora complementàries, ens aporta una visió més holística del que està succeint al grup, podent oferir una formació més sensible a les necessitats personals i grupals.